Το κόστος μετάφρασης προκύπτει ανάλογα με τον γλωσσικό συνδυασμό, την ορολογία, την προθεσμία παράδοσης και τον όγκο μετάφρασης. Έτσι μπορείτε να βρείτε την πιο συμφέρουσα για σάς επιλογή.

Οι βασικές τιμές μετάφρασης που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα ζεύγη γλωσσών ακολουθούν παρακάτω.
Εάν χρειάζεστε μια ειδικά προσαρμοσμένη προσφορά, παρακαλώ στείλτε μας μια αίτηση προσφοράς για να επωφεληθείτε από την ποικιλία εκπτώσεων ανά όγκο εργασίας και για σταθερούς πελάτες.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Language pair Templates* All other types of texts and documents**
rate per word rate per word
English Bulgarian 0.025 0.034
Albanian Bulgarian 0.038 0.047
Arabic Bulgarian 0.058 0.062
Armenian Bulgarian 0.045 0.051
Bulgarian Macedonian 0.052 0.052
Bulgarian Russian 0.033 0.039
Georgian Bulgarian 0.068 0.079
Greek Bulgarian 0.033 0.039
Danish Bulgarian 0.085 0.085
Estonian Bulgarian 0.085 0.085
Hebrew Bulgarian 0.053 0.064
Spanish Bulgarian 0.033 0.039
Italian Bulgarian 0.033 0.039
Chinese Bulgarian 0.128 0.128
Korean Bulgarian 0.085 0.085
Latvian (Lettish) Bulgarian 0.062 0.077
Lithuanian Bulgarian 0.062 0.077
Macedonian Bulgarian 0.033 0.039
Moldavian Bulgarian 0.041 0.052
German Bulgarian 0.033 0.039
Dutch Bulgarian 0.041 0.052
Norwegian Bulgarian 0.085 0.085
Polish Bulgarian 0.041 0.052
Portuguese Bulgarian 0.041 0.052
Romanian Bulgarian 0.041 0.052
Russian Bulgarian 0.025 0.034
Slovak Bulgarian 0.041 0.052
Slovenian Bulgarian 0.041 0.052
Serbian Bulgarian 0.041 0.052
Turkish Bulgarian 0.033 0.039
Ukrainian Bulgarian 0.041 0.052
Hungarian Bulgarian 0.041 0.052
Finnish Bulgarian 0.085 0.085
French Bulgarian 0.025 0.034
Croatian Bulgarian 0.041 0.052
Czech Bulgarian 0.041 0.052
Swedish Bulgarian 0.053 0.075
Japanese Bulgarian 0.117 0.139
Greek English 0.058 0.073
Spanish English 0.058 0.073
Italian English 0.058 0.073
Hebrew English 0.110 0.119
Korean English 0.110 0.119
Chinese English 0.153 0.172
German English 0.058 0.073
Dutch English 0.066 0.086
Norwegian English 0.110 0.119
Polish English 0.066 0.086
Russian English 0.050 0.067
English Russian 0.058 0.073
Romanian English 0.066 0.086
Slovak English 0.066 0.086
Slovenian English 0.066 0.086
Serbian English 0.066 0.086
Turkish English 0.058 0.073
Hungarian English 0.066 0.086
Ukrainian English 0.066 0.086
French English 0.050 0.067
Japanese English 0.153 0.172

*Τυποποιημένα έγγραφα/επικυρώσεις: ληξιαρχικές πράξεις και αντίγραφα ποινικού μητρώου εκτός από χειρόγραφα; δελτία ταυτότητας, διαβατήρια, άδειες οδήγησης, επισημειώσεις (apostille) και συμβολαιογραφικές επικυρώσεις.

**Άλλα έγγραφα και κείμενα: όλα τα υπόλοιπα εκτός των τυποποιημένων εγγράφων.

Το κόστος μετάφρασης αυξάνεται σε περίπτωση:
– μετάφρασης *.ppt αρχείων: 10%
– μετάφρασης χειρόγραφων και δυσανάγνωστων κειμένων: 10%
– μετάφρασης εξειδικευμένης τεχνικής και ιατρικής ορολογίας: 20%

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
H TBS Tradix διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών σε περίπτωση ανάγκης.

Προθεσμίες παράδοσης.
Οι παραπάνω τιμές αφορούν την στάνταρ παράδοση.

Γρήγορη παράδοση: +20% επί της τιμής για στάνταρ παράδοση.
Εξπρές παράδοση: +50% επί της τιμής για στάνταρ παράδοση.

Μην διστάσετε να ζητήσετε προσφορά! Σας περιμένουμε!