Μεταφραστικές Υπηρεσίες - TBS Tradix

Υπηρεσίες

Όλες οι παρεχόμενες από την TBS Tradix υπηρεσίες σχετίζονται με τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή γραπτή και προφορική επικοινωνία. Μεταφράσεις και διερμηνείες, επιμέλεια και διόρθωση κειμένων, μορφοποίηση και ηλεκτρονική σελιδοποίηση, οργάνωση και εξασφάλιση εξοπλισμού και διερμηνέων για συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. Η επαγγελματική αυτή εξειδίκευση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών συνδυάζεται με μια λεπτομερή κατανόηση των απαιτήσεων του εκάστοτε πελάτη.