• Τα ιδεογράμματα υπολογίζονται βάσει της βουλγαρικής γλώσσας.
  • Το κόστος μετάφρασης αυξάνεται σε περίπτωση μετάφρασης ppt αρχείων, χειρόγραφων και δυσανάγνωστων κειμένων, εξειδικευμένης τεχνικής και ιατρικής ορολογίας.


* Required field
Loading...

Express

Discount over 0 pages: 0%

Discount for a client program: 0%

The prices shown do not include VAT

Fast

Discount over 0 pages: 0%

Discount for a client program: 0%

The prices shown do not include VAT

Standart

Discount over 0 pages: 0%

Discount for a client program: 0%

The prices shown do not include VAT

If you need a translation done for a term and volume other than the above, please, do not hesitate to contact us.


Contact data:
3+7 =
* Required field

* Required field