Легализация

Скъпи приятели,

Информацията по-долу не е особено нова, но се оказа, че на доста малко хора е известна. Тя ще бъде полезна на тези от вас, които ползват услуги по превод и легализация на документи от чужбина, предназначени за Търговския регистър на Агенция по вписванията.

За какво става въпрос?

Съгласно чл. 7 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър се изисква при внасяне на документи за вписване на обстоятелство, които са издадени на чужд език, да им бъде извършен превод. Можете да постъпите по два начина.

Първи вариант на легализация – традиционно скъп

С легализация на превода от МВнР на Република България

За да извърши заверка на превода на документи от чужбина, МВнР изисква за голяма част от тях да са снабдени с апостил (съгласно списъка на държавите по Хагската конвенция). Често обаче тези документи пристигат без въпросния печат и съответно трябва да бъдат върнати в държавата, където са издадени, за да се постави апостил. След това документите трябва отново да бъдат върнати в България, за да се направи така нужната заверка в МВнР.
Ние няма да се опитваме да изчисляваме колко допълнителни разходи и най-вече време би ви коствало да върнете един документ в чужбина, за да бъде заверен и да ви бъде изпратен отново. Сами разбирате, че вариантите тук са прекалено много и все скъпи. Единствено ще посочим сроковете и таксите на МВнР при вече изряден документ.
Срокове: от 1 до 3 работни дни за заверка на преводи след извършването им.
Такси за 1 документ: от 15,00 до 30,00 лв. или много повече в зависимост от срока и броя езици, на които е издаден документът, тъй като МВнР изисква превод от всички налични в документа езици. Това означава повече от един преводач, а горната такса се заплаща за заверка на подписа на всеки отделен преводач.
Освен това, ако ползвате преводаческа агенция, която да занесе документа ви в МВнР, ще трябва да заплатите и куриерска такса между 5,00 и 20,00 лв. на документ.

Втори вариант на легализация – нетрадиционно евтин

Без легализация от МВнР

В този случай всички изисквания, такси и срокове, посочени в първия вариант, ОТПАДАТ. Ето как може да се направи съгласно изискванията на Агенция по вписванията.
В деня, в който ние ви предаваме готовия превод, ви подготвяме и следния комплект от документи, които трябва да се подадат в Търговския регистър заедно с превода:
1. Декларация от преводача/преводачите, че към датата на извършване на превода не е/са заличен/и от списъка с одобрени от МВнР преводачи.
2. Удостоверение, заверено с гриф „вярно с оригинала“, потвърждаващо, че преводаческата агенция има сключен договор с МВнР.
3. Писмо, заверено с гриф „вярно с оригинала“, представляващо списък с данните на одобрените от МВнР преводачи.
Цената за услугата е в размер на 15,00 лв. без ДДС на комплект от изброените документи. Това означава, че дори да имате 10 превода, ако те са направени от един и същи преводач, ще заплатите само 15,00 лв. Ако направите сравнение, ще видите, че при 10 превода таксата на МВнР за заверка се умножава по 10.

Сметката

Изчислено ориентировъчно разликата между първия и втория вариант е от 10,00 лв. до 80,00 лв. и дори повече на всеки отделен документ, тоест това са пари, които Вие няма да платите.
Надяваме се, че информацията ви е помогнала да прецените колко средства и време бихте могли да си спестите. Ние от своя страна ще се стараем и занапред да ви държим в течение относно подобни нововъведения, които могат да ви бъдат полезни.

Тук може да се запознаете с услугите на преводаческа агенция ТБС Традикс:

Как да спестим пари от легализация? Бойко Райчев