• Езиците с йероглифна писменост се изчисляват въз основа на българския език.
 • Цените подлежат на завишение при .ppt файлове, ръкописни и нечетливи текстове, текстове със строго специализирана техническа или медицинска терминология.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАЛКУЛАТОРА НИ В 7 БЪРЗИ СТЪПКИ

 1. Изберете езика, от който желаете да извършим превода.
 2. Изберете езика, на който желаете да извършим превода.
 3. Изберете вида на документа, който желаете да бъде преведен.
  (Шаблонните документи са: свидетелства за съдимост, издадени в България, и общински документи за гражданско състояние, издадени в България, като: удостоверение за раждане, брак, адрес, семейно положение и др.). Всички други документи са „Други документи и текстове.“
 1. Изберете мерна единица.
  (За Ваше улеснение, изберете „страници“. Мерната единица „думи“ се избира в по-специфични случаи, които можем да обсъдим с Вас допълнително.)
 1. Въведете броя на страниците така, както ги виждате.
  (След като прегледаме документа, ще Ви кажем ориентировъчно колко преводачески страници реално е той.)
 1. Изберете отстъпката, която ползвате, ако имате такава.
 2. Натиснете „изчисли“.


* Задължително поле
Зареждане...

Експресен

Отстъпка за количество над 0 стр.: 0%

Отстъпка по клиентска програма: 0%

Посочените цени са без ДДС.

Бърз

Отстъпка за количество над 0 стр.: 0%

Отстъпка по клиентска програма: 0%

Посочените цени са без ДДС.

Стандартен

Отстъпка за количество над 0 стр.: 0%

Отстъпка по клиентска програма: 0%

Посочените цени са без ДДС.

В случай на необходимост от извършване на превод, за който сроковете и обемите не попадат в посочените, не се колебайте да се свържете с нас.


Данни за контакт:
7+8 =
* Задължително поле

* Задължително поле