• Езиците с йероглифна писменост се изчисляват въз основа на българския език.
  • Цените подлежат на завишение при .ppt файлове, ръкописни и нечетливи текстове, текстове със строго специализирана техническа или медицинска терминология.


* Задължително поле
Зареждане...

Експресен

Отстъпка за количество над 0 стр.: 0%

Отстъпка по клиентска програма: 0%

Посочените цени са без ДДС.

Бърз

Отстъпка за количество над 0 стр.: 0%

Отстъпка по клиентска програма: 0%

Посочените цени са без ДДС.

Стандартен

Отстъпка за количество над 0 стр.: 0%

Отстъпка по клиентска програма: 0%

Посочените цени са без ДДС.

В случай на необходимост от извършване на превод, за който сроковете и обемите не попадат в посочените, не се колебайте да се свържете с нас.


Данни за контакт:
9+8 =
* Задължително поле

* Задължително поле