Преводи

Преводи от български на чешки и от чешки на български

 

ТБС Традикс е авторитетна преводаческа агенция, ситуирана в центъра на град София на адрес бул. Васил Левски 28А. Сред богатото ни портфолио с услуги важно място заема извършването преводи от български на чешки език и обратно. Точно заради това работим с едни от най-добрите преводачи в България, които владеят отлично този славянски език писмено и говоримо. Ако имате нужда този вид услуга, потърсете ни. Ние ще Ви предложим високи стандарти на работа, изградени в над 20-годишния ни опит в областта на предлагането на преводаческа дейност и легализация на документи. 

 

Писмен и устен превод от и на чешки

Подхождаме еднакво отговорно както към задачи, свързани писмен превод, така и към такива, насочени към устен. Към всеки поет ангажимент прилагаме индивидуален подход. В момента, в който ни потърсите, ние разглеждаме и анализираме, подадените от Вас текстови материали. На база на всичко това избираме най-подходящия за това конкретната цел екип от преводачи. Богатият ни опит и силното чувство за отговорност ни помагат винаги да се справяме с поетите задачи в срок. Можете да избирате между стандартна, бърза и експресна поръчка. Образуването на цената зависи от срока за изпълнение на поръчката, обемът на текста и неговата специфика. Изгодните цени, които предлагаме, не се отразяват на високото качество на крайния продукт. 

 

blank

 

Писмените преводачески услуги обикновено се отнасят до: 

  • Документи – лични (дипломи, удостоверения, актове за раждане и др), юридически (договори, пълномощни, декларации, нотариални актове и т.н.), счетоводни и банкови документации, медицински документи; 
  • Литература – художествена, специализирана; 
  • Технически текстове – софтуер, уебсайтове;
  • Други текстове от различно естество. 

 

Устните преводи в повечето случаи са необходими при: 

  • конференции;
  • обучения; 
  • семинари;
  • бизнес срещи; 
  • съдебни дела; 
  • сключване на сделки. 

Преводачите, с които работим са доказани професионалисти с натрупан опит и филологическо образование. Те ще се справят отлично с всяка задача. 

 

Легализиран превод на текст от и на чешки

 

Още самото начало на дейността на ТБС Традикс през 1996 г. се наред преводаческите услуги предлагаме и такива свързани с легализация. С годините сме натрупали солиден опит, на който можем да се опрем във всяка ситуация. Можете да се доверите безусловно в нашия професионализъм и отговорно отношения. Ние ще заверим всеки документ в съответните институции, така че той да бъде изцяло валиден. 

 

Заклети преводачи с чешки

Заклетите ни преводачи са упълномощени от МнВР, с което имат пълното право да превеждат писмено официални документи. Преведеният документ се оформя в специална бланка на ТБС Традикс, подписва се от преводача и подпечатва от агенцията.