Езици

Преводи от френски на български и от български на френски език

Френският език е еднакво благозвучен и необходим. Заедно с английския са двата най-често използвани езика в структурите на Европейския съюз. С нарастващото значение на речта на Франция расте и потребността от качествен превод. Тя се появява при организиране и провеждане на международни събития, които изискват комуникация с френскоговорящи участници. Това са най-често конференции и бизнес срещи, на които се обсъждат въпроси, ключови за всички страни. 

Ние работим с утвърдени професионалисти, които владеят езика на много високо ниво. Техните компетенции ще Ви позволят да постигнете своите цели по най-ефективния начин.

Легализация и заверен превод от и на френски език

Официалните преводи се извършват от експерти, одобрени от МВнР на Република България, които имат право с подписа си и печат на агенцията ни да удостоверят истинността на превода и съответствието му с документа.

Освен превеждане на документите Ви от и на френски език предлагаме и услугата легализация, при която ще заверим документите Ви в съответната институция или институции. Така Ви спестяваме много средства и време, които да използвате по рационален начин.

Устен превод с френски език

Ние можем да осигурим устни преводачи с френски език за различен вид събития. Експертите ни притежават перфектна лингвистична подготовка и дълъг професионален опит, благодарение на които извършват преводачески услуги с безупречно качество. Ние ще се съобразим с тематичната област и ще изберем най-подходящия преводач, за да премине събитието Ви по възможно най-гладкия начин. От опит знаем, че реализирането на целите до голяма степен зависи от добрата комуникация между страните. Затова ще осигурим опитни специалисти, които да Ви съдействат по време на:

  • конференции, симпозиуми и форуми;
  • бизнес срещи с партньори и клиенти;
  • индивидуални ангажименти с адвокати, нотариуси и консултанти;
  • посещения и престой в здравни заведения;
  • провеждане на обучения и други.

Работим с висококвалифицирани преводачи с висше филологическо образование, които постоянно усъвършенстват уменията си. Те практикуват симултанен, консекутивен превод и шушотаж. Припомняме, че симултанният превод се извършва задължително от двама преводачи. В зависимост от особеностите на ангажимента, другите видове превод могат да се изпълняват и от един човек. Можем също така да съдействаме за осигуряването на преводаческа техника за събитието. Подхождаме индивидуално спрямо всеки проект, така че можете да се свържете с нас и да споделите от какво имате нужда. Заедно ще намерим най-ефективния начин за осъществяване на целите Ви.

Цени за превод в ТБС Традикс

ТБС Традикс е утвърдена агенция, която предлага професионални услуги на разумни цени. Цената за даден проект зависи от неговия обем, лингвистичната двойка и срока за изпълнение, който клиентът определя. Колкото по-голям е обемът (измерен в страници или думи), толкова по-ниска е единичната цена. Редовните ни клиенти получават значителни отстъпки, с които демонстрираме уважението си към съвместната ни работа. 

Наш приоритет е да извършим дейността по начина, по който клиентите ни предпочитат. Знаем, че всяко възложено задание има своите особености, с които се запознаваме детайлно. Задълбоченият анализ ни позволява да подходим ефективно, за да покрием точно изискванията, които сте поставили пред нас. 

Моля, използвайте калкулатора за цена на нашия сайт или се свържете с нас, за да обсъдим как можем да Ви бъдем полезни.

 

blank