Преводи

 

Преводи с норвежки от TBS Tradix

Преводаческа агенция TBS Tradix извършва преводи от и на норвежки език. Ние разполагаме с екип от висококвалифицирани преводачи, които владеят езика на перфектно ниво и ще изпълнят поръчката Ви компетентно и коректно.

 

Ние притежаваме необходимия ресурс, за да отговорим на очакванията Ви и да изпълним възложения проект по най-ефективен начин. Предварително ще уточним всички параметри на задачата. Ще започнем работа, когато имаме Вашето одобрение на подхода и сме наясно с крайния резултат, към който се стремим при превода.

 

Писмени преводи от и на норвежки

Приемаме поръчки за преводи на документи от и на норвежки език. Заемаме се с всякакъв вид материали в писмена форма, включително:

 

  • юридически: договори, пълномощни, декларации, устави, нотариални актове, съдебни решения и др.;
  • счетоводни и банкови процедури;
  • лични: дипломи, удостоверения за раждане, брак, семейно положение, свидетелства за съдимост, уверения, академични справки и др.;
  • медицински документи, епикризи и др.; 
  • технически;
  • специализирана литература
  • художествена литература; 
  • софтуер, съдържание на уебсайтове.

 

Ние без проблем ще приемем да преведем и други шаблонни документи и текстове от всякакъв характер и на всякакъв носител. Можете да изпратите материалите за превод чрез уебсайта ни, да ги предадете лично в офиса ни в гр. София на бул. Васил Левски 28А или да се свържете с нас за допълнителни уточнения по поръчката.

 

Устни преводачи с норвежки

Ние работим с уверени и отлично подготвени устни преводачи с норвежки език, които извършват консекутивни и симултанни преводачески услуги. Те ще спомогнат за ефективната комуникация по време на Вашето събитие, като ще работят коректно, ефективно и надеждно.

 

Обърнете се към нас, ако организирате конференция, симпозиум или семинар, а ние ще изпратим най-подходящия езиков специалист, който да отговори на конкретните организационни и тематични особености.

 

Ние ще подсигурим професионалист за Вашите бизнес срещи с международни партньори, като съдействаме за коректен информационен обмен между всички участници. Опитните преводачи не само ще Ви помогнат да общувате с колегите, партньорите и клиентите си, а ще влязат в роля на културни посредници, с които ще допринесат за продуктивните бизнес отношения.

 

Свържете се с нас и ни дайте информация за предстоящото събитие, което организирате, а ние ще Ви консултираме при избора на брой преводачи и тип устен превод, за да сте сигурни, че сте напълно обезпечени в това отношение.

 

Легализация на документи

TBS Tradix извършва легализация на документи, преведени от и на норвежки език. Легализацията е процедура, чрез която преводният документ придобива законова стойност. Чрез заверка от съответните институции, той замества оригинала, за да послужи пред конкретните органи, които се нуждаят от него.

 

Процедурата е комплексна и подлежи на строги правила и изисквания, с които ние сме добре запознати. Именно поради тази причина ще спестите време и ресурси, ако се доверите на професионалисти. Ние ще получим всички заверки под форма на печати, подписи и стикери, които са Ви необходими, за да удостоверите валидността на документа пред българските или чуждестранните власти.

 

Много често чуваме понятието “заклет преводач” с норвежки или друг език. Това е лаическо наименование на специалист, който има право с подписа си да удостовери истинността на даден преводен текст. В действителност процедурата по легализация е по-различна, като нашите служители ще положат всички необходими подписи и печати, след което ще вземат и заверка от Министерството на външните работи и останалите релевантни на случая институции.

 

blank

 

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашия проект за превод, включително цената и сроковете за изпълнение!