Преводи

 

Преводи от и на шведски език от TBS Tradix

Преводаческа агенция TBS Tradix извършва преводи с шведски език. Имаме утвърден екип от опитни езикови специалисти, които ще приемат поръчката Ви, ще уточнят всички детайли, след което ще преведат текста, ще извършат редакция и внимателни проверки, ще форматират по Вашите изисквания и ще предадат готовите материали в срок.

 

Приемаме стандартни, бързи и експресни поръчки, като предлагаме разумни цени и, разбира се, перфектно качество. Имаме богат опит и си партнираме с редица държавни институции, фирми, организации и индивидуални клиенти, които ни се доверяват за текстовете и събитията си.

 

Писмени преводи с шведски

Ние извършваме превод от и на шведски език за целите на Вашата организация или за лични цели. Поемаме единични ангажименти, като имаме пълна готовност за дългосрочно сътрудничество. Имаме пълен капацитет да обезпечим превода на документация, кореспонденция и всякакъв вид комуникация, с което да подпомогнем Вашите дейности. Документите, с които можем да се заемем, включват:

 

  • юридически: договори, пълномощни, декларации, устави, нотариални актове, съдебни решения и др.;
  • счетоводни и банкови процедури, фактури и платежни документи;
  • лични: дипломи, удостоверения за раждане, брак, семейно положение, свидетелства за съдимост, уверения, академични справки и др.;
  • медицински документи, епикризи и др.; 
  • технически;
  • специализирана литература
  • художествена литература; 
  • софтуер, съдържание на уебсайтове.

 

Приемаме задания за всякакъв друг тип текстове, без значение какви са тематиката и обемът. Имаме необходимата подготовка и технически ресурс, за да се справим и с най-предизвикателните области.

 

Устни преводи с шведски

TBS Tradix работи с опитни и отлично подготвени устни преводачи с шведски. Те имат необходимите езикови познания, които постоянно надграждат, за да Ви помогнат при провеждането на международни събития.

 

Обърнете се към нас, ако организираме конференции, форуми и семинари, при които се нуждаете от консекутивни и симултанни преводачески услуги. Можем да Ви бъдем полезни за обучение, лекция или уъркшоп със съдържание на различни езици.

 

Ако Ви предстои бизнес среща с шведскоговорещи участници, ние сме на Ваше разположение да обезпечим комуникацията. Нашите специалисти влизат в роля на културни модератори, за да улеснят общуването, с което Ви помагат да реализирате бизнес целите си.

 

Легализиран превод на шведски

Ние предлагаме легализиран превод с шведски език за документи от всякакъв тип. Легализацията е сложен процес, при който серия от институции потвърждават валидността на даден писмен материал, за да послужи той пред конкретни организации като чуждоезиков еквивалент на оригинала.

 

TBS Tradix има огромен опит в областта на легализацията. Нашите специалисти са усвоили всички особености на процедурата и ще се справят бързо и успешно, като по този начин ще Ви спестят сериозни ресурси.

 

Терминът “заклет преводач” често в лаически разговори назовава специалист, който има право с подписа си да потвърди дадено преводно съдържание и да му даде законова стойност. На практика обаче процедурата е много по-сложна и не се изчерпва с полагането на един подпис.

 

Нашите професионалисти ще подпишат документа и ще сложат фирмен печат на агенцията, след което ще преминат към получаване на официални заверки от Министерството на външните работи(МВнР) и от съответните институции, чрез които всъщност преводът от или на шведски ще придобие валидност.

 

blank