Преводи

 

Преводи със словенски от TBS Tradix

Доверете се на утвърдена преводаческа агенция за качествени и бързи преводи от и на словенски език. TBS Tradix има 25-годишен опит в преводаческите услуги на повече от 20 езика от целия свят. Ние ще подходим коректно и отговорно към поръчката Ви и ще предложим изгодна цена, която зависи от обема и особеностите на проекта.

Нашите опитни преводачи извършват устни и писмени преводи със словенски. Ние ще анализираме заданието, ще преведем текста, ще извършим редакция и техническо оформление, след което, според нуждата, ще преминем към легализация. Използвайте калкулатора за цена, за да разберете каква ще бъде стойността на проекта, който искате да възложите.

 

Писмени преводи от и на словенски език

Ние разполагаме с необходимите ресурси и работим с висококвалифицирани специалисти, които постоянно усъвършенстват уменията си. Партнираме си с редица държавни институции, представители на бизнеса, както и частни лица, с които сме в дългогодишна колаборация или работим по единични ангажименти.

 

Можете да разчитате на нас за превод от и на словенски на следните документи:

 

  • юридически: договори, пълномощни, декларации, устави, нотариални актове, съдебни решения и др.;
  • счетоводни и банкови процедури;
  • лични: дипломи, удостоверения за раждане, брак, семейно положение, свидетелства за съдимост, уверения, академични справки и др.;
  • медицински документи, епикризи и др.; 
  • технически;
  • специализирана литература
  • художествена литература; 
  • софтуер, съдържание на уебсайтове.

 

Не се колебайте да се обърнете към нас и за други материали. Портфолиото ни от компетенции постоянно расте и сме готови да реализираме проекти от всякакъв мащаб и характер.

 

Устни преводи от словенски на български и от български на словенски

Ние владеем до съвършенство изкуството на устните преводи и сме готови да го споделим с Вас. Ще осигурим надеждни устни преводачи със словенски език за различни събития, които ще се погрижат за безпроблемната комуникация между Вас и Вашите партньори, гости и участници.

Ако Ви предстои конференция, бизнес среща, семинар, симпозиум или събитие от друг тип с международна насоченост, обърнете се към TBS Tradix и ние ще изпратим специалист по устен превод. Можете да разчитате на нас за събития от формален и неформален характер с различна продължителност и организация. Мястото на провеждане не е от значение и ние ще подсигурим преводач във всяка точка на България или в чужбина.

 

Превод и легализация на документи на словенски език

Легализацията представлява процес по заверяване преводния вариант на даден документ, за да важи той на територията на определена държава и да има стойност пред институциите, за които е предназначен. Процедурата по легализиране на документи е сложна и времеемка, поради което е най-добре да се обърнете към професионалисти, за да спестите ценни ресурси.

Ние ще преведем съответните материали и ще вземем вместо Вас заверка от Министерството на външните работи и от останалите звена, които следва да потвърдят истинността на съдържанието. Добре запознати сме с процедурата и ще се справим бързо и надеждно, за да разполагате с необходимите документи в най-кратки срокове.

Понятието “заклет преводач” е разпространено и мнозина го използват, когато имат предвид специалист, който има право с подписа си да удостовери истинността на преводния текст. Всъщност този термин няма законова стойност и самата услуга по легализация не се извършва по този начин. Служителят на TBS Tradix, който е извършил съответния превод със словенски, ще положи подписа си, ние ще добавим фирмен печат, тъй като имаме право да практикуваме преводаческа дейност, след което ще се обърнем към релевантните институции за законова заверка. Това е единственият начин даденият текст да придобие валидност.

 

blank

 

Свържете се с нас, за да обсъдим проекта Ви. Ние ще предложим различни варианти и заедно с Вас ще изберем най-подходящия според сроковете за изпълнение и цената. Доверете се на утвърдени специалисти, за да сте сигурни, че ще резултатът ще бъде качествен.