Отстъпки на цени за превод в Агенция за преводи и легализация ТБС Традикс

Не само през летния сезон, целият екипът на ТБС Традикс се грижи за подобряването на отстъпките, които пряко се отразяват на всички цени за превод на различните двойки езици.

За по-голямо удобство на клиента, настоящите ни отстъпки приеха нови форми и се разделят в две основни групи:

Отстъпки по Клиентска програма и Отстъпки за обем.

Ежедневната ни работа с клиенти от различни браншове и приемането на поръчки за превод в различни обеми помогна за формирането на % отстъпки, които се отразяват на нашите клиенти при почти всяко възлагане на конкретна поръчка. При превод на всички езици, цените за превод се формират съобразно базовата цена /влияеща се от различни срокове/, а вече и от различните отстъпки.

Подробни, отстъпките, които се отразяват върху цените за превод на ТБС Традикс, може да откриете по-долу:

Отстъпки по Клиентска програма:
– при постоянно сътрудничество                                         -10%
– при сключен договор за постоянно сътрудничество – 18%

Отстъпки за обем:
– при поръчка над 20 преводни стр.                           – 3%
– при поръчка над 50 преводни стр.                           – 4%
– при поръчка над 100 преводни стр.                         – 5%
– при поръчка над 150 преводни стр.                         – 7%
– при поръчка над 200 преводни стр.                         – 9%
– при поръчка над 300 преводни стр.                         -11%
– при поръчка над 500 преводни стр.                         -12%
– при поръчка над 1000 преводни стр.                       -14%
– при поръчка над 1500 преводни стр.                       -15%
– при поръчка над 2000 преводни стр.                       -16%

*Отстъпките за обем се акумулират с отстъпките по Клиентска програма.

Всички отстъпки са съобразени при използването на нашия Калкулатор за изчисляване на цената на конкретен текст за превод на всякакви езици. Чрез калкулатора също така бихте могли да възложите своята поръчка, веднага щом се уверите в приблизителната стойност.

За всички настоящи отстъпки може да се информирате на място в офиса в София, Агенция за преводи и легализация ТБС Традикс, както и на официалната страница на ТБС Традикс.

Тук може да се запознаете с услугите на преводаческа агенция ТБС Традикс:

Отстъпки в цените за превод на ТБС Традикс Ралица Цингова