ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Извършвайки своята дейност ТБС Традикс ООД, ЕИК: 121284099, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Васил Левски“ №28А, („дружеството“, „ТБС ТРАДИКС“, „ние“), обработва информация, включително и такава, представляваща лични данни.

Сайтът www.tbstradix.com се притежава и управлява от ТБС Традикс ООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящото има за цел да Ви информира за начина, по който, в качеството си на администратор, обработваме Ваши лични данни, както и за Вашите права в това отношение.

Защитата на личните данни е изключително важна за нас. ТБС Традикс не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши под-изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в предоставяната от нас информация относно обработването на личните Ви данни.

АРХИВИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ТБС Традикс събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са необходими на дружеството за изпълнение и предоставяне на услугите на ТБС Традикс – Вашата агенция за преводи и легализация. Данните Ви служат за управление на поръчки, подадени чрез интернет страницата или на място в нашия офис. Също така личните Ви данни могат да бъдат използвани за статистически цели, свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и за целите на маркетингова дейност на ТБС Традикс.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които ТБС Традикс може да събира, както и за начините, по които можем да я използва. Повече подробности за различните видове данни, които се събират, ще намерите в процеса на възлагане на превод и легализация на документи и когато предоставяте на дружеството съответна информация за Вас.

СЪБИРАНИ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТБС ТРАДИКС

• При възлагане на превод и/или легализация, сключване на договор: имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на документите, данни, съдържащи се в предоставения от вас документ;
• Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането: електронен адрес, номер на клиент, телефонен номер, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана с начина на плащане, стойност на покупката и честота на извършваните покупки;
• За издаване на фактура и обработването ѝ: имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума и продукт/и за плащане, дата на покупката;
• Участие в онлайн проучвания и други маркетинг дейности: различни видове информация, включително, но не само името Ви, пощенския Ви адрес, телефонния Ви номер, електронен адрес, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас.

С КАКВА ЦЕЛ АРХИВИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Основните дейности и цели на ТБС Традикс, свързани с обработването на лични данни, са:
• обработване на онлайн поръчки;
• данни за целите на изпълнение на направена онлайн поръчка/и;
• осчетоводяване и фактуриране на покупките, направени онлайн, на основание законовото ни задължение за това;

Личната информация, която архивираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни предложения и предстоящи промоции. Освен това тя ни помага да подобрим предлаганите от нас услуги, съдържание и реклама.
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да адресираме до Вас съобщения с цел известяване относно закупени от Вас продукти и/или услуги, както и за промени във фирмените ни правила, условия, политики, кампании.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

ТБС Традикс взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за защита на личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ОНЛАЙН ПОРЪЧКА или използване на КАЛКУЛАТОР ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, където се архивира лична информация.

Всички служители на ТБС Традикс са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата ѝ. Достъпът до данните Ви е ограничен въз основа на принципа на необходимост за изпълнение на задълженията.

ПРАВИЛНО АРХИВИРАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за периода, който е необходим за изпълнение на целите, изложени в настоящата политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Съобразно видовете данни и целите, за които са събрани, е определен срок на съхранение, при чието изтичане информацията се изтрива окончателно и безвъзвратно.

КОНТАКТ С НАС

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни ТБС Традикс не се колебайте да се свържете с нас по следните начини:
• на имейл адрес: office1@tbstradix.com
• по пощата: гр.София, бул. “Васил Левски“ 28А

Тук може да се запознаете с услугите на преводаческа агенция ТБС Традикс:

Преводи, легализация и GDPR Ралица Цингова