Все по-често се налага да изписвате името си на латиница, нали? Това е така поради времето, в което живеем и отворените ни врати със света. Не е задължително необходимостта от изписване на имената ви на латиница да се появява само при реализиране на преводи или превод и легализация. Ежедневието го налага!

Извършва ли се превод на имената и кога?

ВАЖНО: Имената не се превеждат – те се транслитерират.

Както стана ясно, не винаги се налага, само за да бъде изрядна документация, която подготвяте.

Правилно изписване на имена на латиница, освен при превод и легализация на документи, често се налага и в ежедневието. При присъствие в социалните мрежи е една често срещана необходимост от изписване на имената на латиница. За да бъдете познати за всички по света – изписвайте името си на латиница!

Как да изпишете правилно името си на латиница?

Освен да сравните с изписването на името си по лична карта /което не винаги е най-сигурният начин/ можете спокойно да се допитате до Закон за транслитерация.

В Закона има подробна информация за това коя буква от българската азбука как се транслитерира на латиница.

Целта на транслитерацията на българската кирилица с латиницата е намирането и използването на точен начин за представянето на официалната българска кирилска азбука (т.е. на писмения български език) чрез латинската (римската) азбука (вкл. чрез използването на латински букви с надредови/диакритични знаци) за предаването на български текст на латиница, като това се прави най-често за по-лесното разбиране от чужденци на текст на български език.

Важно е да се има предвид че транслитерацията не служи само при преобразуването на личните имена, а и на всички имена на адреси, брандове, компании, институции и др.

Транслитерацията и какво да знаем за нея?

Всичко най-необходимо се съдържа в споменатия по-горе Закон за транслитерация. Като една от водещите агенции за превод и легализация в София, ние следваме Закона както при превод български-английски и английски-български, така и за превод на всеки един друг език. Имената се транслитерират съобразно Закона, без значение на каква е езиковата двойка за превод.

Имайте предвид, че без значение къде бихте искали да открият името ви по света, транслитерацията, за да бъде правилна, трябва да е съобразена с конкретните изисквания, които важат за всяка една държава.

Тук може да се запознаете с услугите на преводаческа агенция ТБС Традикс:

Как да изпишете правилно името си на латиница? Какво е транслитерация? Ралица Цингова