преводите и авторството

Ако подходим съвсем опростено, ще определим превода като предаване на смисъла и формата на писменото и устното слово от един език на друг. Но този процес има и други измерения, които карат това сбито определение да остава напълно непълно.

Превеждането на стила

За да преведе стила, преводачът се нуждае от мерило. От еквивалент в езика, на който превежда. Не е възможно да преведе хубаво един художествен текст без да познава други такива сходни текстове на езика, на който превежда. Същото се отнася и за един закон или лично писмо. Независимо от стила на оригиналния текст преводачът е обречен на частичен неуспех, а понякога и на пълен провал, ако не познава подобния стил в езика, на който превежда.

Превеждането на смисъла

За да го постигнем е необходимо вникване в смисъла на оригиналния текст или оригиналното изказване. Без разбирането на смисъла не сме в състояние да го преведем. Това е и единственото което разделя машинния превод от превода, извършен от човек. За да се получи преводачът трябва да има в торбата с инструментите си богатство от културни познания, майсторство и едновременно прекрасно познание на двата езика, с които си служи, за да направи превода.

Превеждането на подтекста

За да постигне това, преводачът използва сходни алюзии, еквивалентни образи и езикови структури. Понякога прибягва до различаващи се културни реалии, за да може да изобрази или поне да наподоби намеренията на оригиналния текст. Изкуството на подказването на смисъл, без открито той да бъде изразен в текста и словото е част от „висшия пилотаж“ на превода, както и на изразяването изобщо.

Авторството идва едва, когато майсторството е налице

Ако в превода са постигнати изброените по-горе елементи. Ако преводачът е успял да пренесе стила от единия в другия език, ако е успял да предаде вярно смисъла и да улови неуловимото и недоизказаното, да го внуши чрез превода си на служателя или на читателя, то тогава има и смисъл той да претендира за авторството върху своя превод. Ето защо тази претенция се предявява толкова рядко в днешни дни.

Преводите и авторството Александър Андров