Услуги от ТБС Традикс

Всички услуги, които ТБС Традикс предлага, са свързани с използването на езика в ежедневното писмено и устно общуване. Писмени и устни преводи, редакция и коректура на текстове, форматиране и предпечатна подготовка, организация и осигуряване на техника и преводачи за устни преводи на срещи, семинари, конгреси и други събития. Тази тясна специализация, която ние спазваме в предлаганите от нас услуги, ни дава възможност да познаваме всеки детайл в нашата работа.