Преводът на художествена литература е коренно различен от всички останали. Това е така, защото основният принцип на литературния превод е доминирането на поетичната, комуникативна функция. Това означава, че освен че предоставя информация на читателя, художественият текст има и естетически функции.

Образът, създаден в конкретното литературно произведение, със сигурност ще окаже въздействие върху читателя. Поради тази причина преводачът взема предвид специфичните особености на текста. Именно поетичната насоченост на творбата прави превода на художествена литература различен от информативния текст.

Когато четем история, стихотворение или друг вид художествена литература, преведена от чужд език, ние възприемаме самия текст с неговото значение, емоции и характери. Доста предизвикателна задача е да се постигне основната цел на превода – създаването на определен образ за читателя.
Буквалното превеждане не може да изрази дълбочината и значението на литературното произведение. Литературният преводач не възпроизвежда буквално оригиналния текст. Всичко е в това как преводачът го интерпретира. Той / тя пренаписва текста от началото до самия край.

Преводът на художествена литература изисква много умения. Не бива да забравяме, че преведената книга или стихотворение може би и вероятно ще бъдат прочетени от хиляди читатели.

Как изпълняваме превод на художествена литература

Преводаческата компания TBS Tradix ще поеме всякакъв вид превод на художествена литература, независимо дали са песни, поезия или проза, с голямо удоволствие и вдъхновение. Правим това не само за да осигурим добър превод на предоставените материали, но и да ги оформим за конкретната държава, в която преведеният материал ще бъде публикуван.
Специалистите по превод на художествена литература, работещи за TBS Tradix, превеждат всякакъв вид произведения на високо ниво.

 • Придържаме се към основната идея на творбата и нейните нюанси.
  Ние разбираме, че преводът на художествена литература може да бъде труден, поради специфичното естество на езика. Знаем, че някои думи не се превеждат точно или че други просто не съществуват в преведения език. Когато извършваме професионален превод на художествена литература, ние запазваме уникалния тон и оригиналното послание на вашата работа. Превеждането на литературни произведения само по себе си е форма на изкуство и ние полагаме големи грижи да наемем специалисти, способни да разберат сложния му характер. Работим с голямо внимание, за да поддържаме същите литературни концепции и ефекти, които излагате в творбата си.
 • Запазваме авторския стил.
  Стилът на автора често е негова запазена марка. Що се отнася до превода на книги, някои автори се опасяват, че техният стил ще бъде пожертван, за да се достави четлив екземпляр от тяхната творба на чужди езици. Ние, от TBS Tradix, гарантираме, че вашият специфичен литературен стил няма да бъде ощетен в процеса на превеждане.Поддържането на вашия личен стил и визия е част от нашите преводачески услуги.
 • Превод на отделни страници.
  Независимо дали се нуждаете от превеждане на цяла книга или само на една страница, винаги можете да разчитате на нас. Свържете с нас и ни уведомете от какво се нуждаете и ние ще направим всичко възможно, за да доставим вашите преведени страници възможно най-скоро.
 • Професионализъм.
  Преводите се извършват с невероятно внимание към детайлите, придържайки се максимално към оригинала и правилния избор на думи, фрази и поддържането на броя на сричките, ако има рима.

Превод на книги

Ние осъзнаваме, че преводът на книги изисква изключително специфични езикови умения. Преводачът трябва да може да разкаже историята на автора по коректен начин, запазвайки същите емоции у читателя и предавайки му същото значение. Нашите преводачи гарантират, че книгата ще се чете и разбира така, сякаш произхожда от същия език.

Избраният преводач първо ще прочете книгата, за да опознае стила на автора и да разбере съдържанието на книгата. След това може да бъде изпратен тестов превод на част от книгата за преглед и одобрение от автора или издателя. Ръководителите в TBS Tradix ще контролират всеки аспект на превода, ще информират автора или издателя през целия процес и ще отговарят на техните въпроси. В допълнение, ръководителите на проектите са на разположение, за да помогнат с втори преглед на преведената творба, както и с окончателен преглед на оформлението.