Технически превод на текст и документи

В наши дни сътрудничеството между местни и чуждестранни компании все по-бързо нараства. Това увеличава количеството информация, което се обменя. По този начин услугите за технически превод на текст и документи стават все по-необходими и търсени.

Техническият превод на текст и документи има свой специфичен характер, а основните характеристики включват необходимостта от най-точно описание на технологичните процеси, компетентен превод на конкретни термини и спазване на подходящ стил на представяне. Превеждането на инструкции за употреба на хардуер и софтуер изисква езикова и професионална компетентност.

Простото владеене на два езика не е достатъчно. Висококачествените технически преводи на текст и документи изискват преводач със специфичен за индустрията опит и познаване на терминологията.

Няма разлика между важна или маловажна информация при техническия превод на текст и документи и поради тази причина отклоненията от строгите стандарти са напълно неприемливи.

Как изпълняваме технически преводи

Нашата компетентност в областта на превода, съчетана с отличните езикови умения на нашите специалисти, ни позволява да предоставяме технически превод на текст и документи по изключително професионален начин. Освен основните изисквания за превод на технически текстове, професионалната компетентност и експертиза в областите, техническата документация е свързана с голямо значение.

Ние използваме преводачи с подходяща специализация в областта на техническите преводи на текст и документи. Техническият превод, предоставен от нашата компания, се извършва от специалисти, които познават конкретната област в детайли.

 • ISO сертифициране:
  TBS TRadix защитава стандартите за качество ISO 9001:2008 и EN 15038:2006. Това гарантира, че разполагаме с правилните процедури, за да създадем висококачествен технически превод на текст и документи. Какво означава това за вас? Преводачески услуги, на които можете да се доверите.
 • Компетентни специалисти:
  За да могат преводите да отговарят на конкретната терминология за по-нататъшно редактиране и корекция, ние наемаме специалисти с висока професионална компетентност. Като се започне от проектни координатори и преводачи, до редактори и коректори. Всички те са с богат опит и са участвали в реализиране на проекти в различни сфери на дейност.
 • Преводачески архив:
  Ние използваме съвременни инструменти, за да архивираме вашите преводи, като това ни позволява да се възползваме от конкретни елементи при бъдещата ни работа. Това води до значително намаляване на времето и разходите, необходими за завършване на вашите проекти.
 • Богат опит.
  Преводачите на TBS Tradix съчетават кариерни умения и познания в бранша за извършване на технически превод на повече от 40 езика. В резултат на това, ние осигуряваме своевременно и висококачествено превеждане на текст и документация.

Видовете технически преводи, които предлагаме

Безпроблемно ще се справим с писмени текстове от сферата на правото, технологиите, науката, медицината, архитектурата, финансите и икономиката, дизайнът и още много.

TBS Tradix извършва превод на техническа документация, съдържаща конкретна информация, свързана с различни области на експертиза. Особеността на този тип превод се крие не само в превеждането на отделни думи, фрази и изречения. Преводачът трябва взема предвид специфичната тема на конкретния текст, тъй като това определя квалификацията на техническия преводач в определена област.

Поради особената значимост на информацията, посочена в документите, ние поверяваме тази задача на преводачи, които напълно владеят техническите термини и които могат да предадат информацията на език, използван от съответните професионалисти. Работата се извършва при спазване на всички разпоредби и стандарти, приложими в конкретната индустрия.

Изпълнението на тази сериозна работа изисква много знания и придобит опит, тъй като в този случай преводачът трябва да предаде не само точното значение на текстовете, но и да отразява индивидуалния стил, използван от авторите в оригиналния текст.

Превеждането на технически текстове и документи изисква точното използване на термини, без да се губи общото значение. Такива са текстовете за автомобили, строителство и други високотехнически теми. Този тип превод има много важна характеристика – преводачът трябва да разбира добре темата, която се превежда, тъй като често техническите термини нямат преки преводи на целевия език.

Тази услуга включва пълен набор от услуги за превеждане на елементи от даден интерфейс, както и на помощни файлове и документи. Това се извършва от специалисти с отлична научна експертиза и техническа грамотност.

Превеждаме инструкции за различни устройства и оборудване, както и ръководства за потребителя, насоки за инсталиране и ремонт на оборудване.

Специализирани текстове и документи са тези, които съдържат термини познати само на специалистите в конкретната област. TBS Tradix разполага с преводачи, които притежават познания в една или друга научно-техническа сфера.