Ние от преводаческа агенция ТБС Традикс предлагаме услугата превод и легализация на пълномощно като част от портфолиото си. Имаме богат опит в извършването на тази комплексна дейност, която включва в себе си компонентите официален превод на пълномощно и заверка на този превод от съответните институции, за бъде той валиден и изряден във всяко отношение и да послужат безпроблемно пред институциите, за които са предназначени. В дългогодишната си практика работим със заклети преводачи, които стриктно ще преведат съдържанието, което сте ни поверили. Агенцията притежава всички необходими разрешителни за извършване на превод и легализация. Можете да имате пълно доверие в опита и професионализма ни. Ще преведем и заверим всяко пълномощно, от което се нуждаете за своите професионални или лични цели. 

 

Превод на пълномощно

Пълномощното е нотариално заверен документ, който дава право на друго лице да се разпорежда от ваше име по конкретни въпроси. Когато се налага такова удостоверение да послужи пред институции в чужда страна, то трябва да бъде преведено на съответния език и легализирано, за да бъде легално пред законите на държавата, в която ще се прилага. За да може едно пълномощно да извърши своите функции, т.е. да бъде напълно валидно пред чужди институции, то трябва да бъде преведено от заклет преводач, одобрен от МнВР на Република България. Само тези преводачи имат право да извършват официален превод. Като юридически документ в пълномощното се използва специфична лексиксика и терминология. Преводът на такъв тип текстове има своите особености, които трябва да се вземат под внимание от преводача, за да може написаното да предадено максимално точно на съответния език. ТБС Традикс работи с изключителни професионалисти в областта на официалния превод. С опита и високата си компетентност те ще преведат точно и ясно всеки ред от предоставения материал. След като бъде преведен, текстът се проверява и коригира, за да бъде напълно изряден.  Извършваме професионални преводи на повече от 40 езика. 

Легализацията на пълномощно представлява удостоверяване на автентичността на документа от съответните държавни органи, за да бъде той валиден институциите на друга страна. Самият процес преминава през няколко етапа. Първо трябва да се представи оригинал на пълномощното с подпис на упълномощителя. В този си вид документът трябва да бъде нотариално заверен. Следва предаване на документа в Министерството на правосъдието. Едва тогава документът се превежда от заклет преводач. Преводът постъпва в отдел “Консулски услуги” в Министерството на външните работи. Крайната цел на този процес е вашият документ да бъде напълно валиден, за да послужи там, където е необходим. Ние от ТБС Традикс ще извършим всичко, описано качествено и в срок. Знаем къде, кога и как да заверим документите ви. По този начин ще спестите време и усилия. Освен това ние ще преведем всички необходими банкови такси към различните държавни институции. Оставете всичко в наши ръце! 
Легализация на пълномощно е необходима винаги, когато искате да предоставите на някого права да се разпорежда вместо вас по конкретни въпроси. Независимо дали става дума за лични или корпоративни цели. Ако пребивавате извън страната и имате нужда някой да урежда делата ви и да ви представлява пред закона, то трябва да му предоставите права да извършва тази дейностс пълномощно. Легализация не е необходима в случаите, когато държавата, в която трябва да послужи документът, е част от Хагската конвенция. Тогава легализацията се замества от апостил. Добре е да знаете, че документ с апостил може да бъде преведен само от преводач или преводаческа агенция, която притежава необходимите разрешителни за извършване на такива услуги, удостоверени с договор с Министерството на външните работи. В това отношение можете да доверите напълно на ТБС Традикс. От създаването на агенцията през 1996 г. се стремим да предлагаме качество на своите клиенти. През годините сме натрупали безценен опит. Наясно сме точно какво да направим при всеки един етап. 

Цена за превод и легализация на пълномощно

Цената за тази услуга се формира като се вземат предвид отделните компоненти, които включва, а именно: 

  • стойност на превода; 
  • фирмена такса;
  • такса на съответната институция. 

Крайната стойност е съобразена с вашите конкретни изисквания. Предлагаме три вида услуги – стандартна, бърза и експресна. Съобразяваме се изцяло с договорените срокове за изпълнение. Посетете калкулатора на сайта, за да пресметнете колко ще струва желаната от вас услуга. Получавате безплатна консултация по време на целия процес. Спестявате си и разходите под формата на такси, които трябва да платите в съответните институции. Ние се заемаме изцяло с всичко, свързано с превода и легализацията на поверения ни документ. Предлагаме отстъпки  и програми за лоялни клиенти при сключване на договор за съвместна дейност. 

 

Ако се нуждаете от още допълнителна информация относно описаната услуга, свържете се нас по телефона на номера +359 2 963 02 94, +359 878 430 243 или направете запитване като попълните формата! Заповядайте и на място в нашия офис, който се на намира в град София бул. “В. Левски” 28А. С удоволствие ще отговорим на всеки възникнал въпрос!