С глобализацията, която обхваща дори изолирани държави днес, международният пазар на стоки и услуги се развива с безпрецедентно високи темпове всяка година. Ако вашата компания оперира в редица различни държави, вероятно имате нужда от превод и легализация на Отчет за приходите и разходите. Този вид финансови документи включва вашия счетоводен баланс, информация за паричните потоци и информация за наличния капитал.

Мултинационалните корпорации, компаниите и фирмите, които оперират на международно ниво, най-често се нуждаят от превод и легализация на Отчет за приходите и разходите, за да ги предоставят на своите бизнес партньори, местните ръководства или на „големите шефове“ в централата. Преведени и легализирани финансови документи са необходими и в случаите на одит от чуждестранен одитор, при изпълнение на европроекти, при отношения с чуждестранни банки и институции и др.

Това води до нуждата не само от работещите в областта на финансите счетоводители, финансови контрольори и финансови директори на компании, но и от специализирани преводачи, които имат усет за този вид работа. Въпреки това, преводаческите агенции, които имат опит в превод и легализация на Отчети за приходите и разходите, не са лесни за намиране. Финансите са тясно специализирана област и са необходими специални умения и познания, за да може преводачът да се справи с работата си.

Фактът, че счетоводните практики се различават в различните региони, носи допълнителна тежест и отговорност за преводача и той/тя трябва да притежава известни познания в областта на финансите и способности, за да може да преведе документите по най-точния и правилен начин.

Как извършваме превод на Отчет за приходите и разходите

TBS Tradix е в състояние да осигури качествен превод и легализация на Отчет за приходите и разходите на вашата фирма на голям брой езици. Нашите заклети преводачи са обучени, сертифицирани и одобрени от МВнР на РБ, с което гарантираме, че вашите финансови документи отговарят на изискванията и очакванията на целевата държава.

При нас работят професионалисти със задълбочени и точни познания в сферата на финансите, които перфектно владеят свързаната терминология. Те са опитни, което им помага да разбират сложността на финансовата материя, и това е от съществено значение за качествения превод и легализация на Отчет за приходите и разходите.

Всяка държава има свои собствени изисквании при предоставяне на превод на Отчет за приходите и разходите, като това хилядните да бъдат разделяни със запетаи и други. Ние познаваме и се съобразяваме с всяко правило и изискване на целевата държава, за да не бъдат отхвърлени вашите документи.

Всички грешки при финансовата информация могат да заблудят получателите и в крайна сметка да повлияят на процеса им на вземане на решения. Нашата агенция за преводи съзнава катастрофалните последици, които могат да произтекат от неточната и невярна информация.

В TBS Tradix може да разчитате на многостепенна проверка на превода на отчета за приходите и разходите. Всеки документ преминава през мениджър, който следи за качеството и правилното пренасяне на информацията, като цифри, имена и други данни. Втори преводач преглежда преведеното, за да сме убедени, че няма неточности.

Какви са изискванията за легализация на Отчет за приходите и разходите

Когато е необходимо да се направи легализации на Отчет за приходите и разходите, първото и основно изискване е да се издаде негово копие. След това е необходимо копието да се завери нотариално.

След като вече разполагате със завереното от нотариус копие, ние от TBS Tradix започваме процедурата по превод и легализация на Отчета за приходите и разходите. Държавните институции, които имат отговорност да се завери преводът, са Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи ( Консулски отдел).

TBS Tradix предлага и услуга за легазлиция на Отчет за приходите и разходите с Апостил. Апостилът е вид международен сертификат, който ви позволява да използвате документа във всички държави, които са подписали Хагската конвенция от 1961 година.