За да бъдете назначени на работа в чужбина, може да бъдете помолени да представите документални доказателства за вашия трудов стаж. Това се удостоверява чрез издадената ви от работодател или от РУСО Служебна бележка.

Когато подготвяте документи, които да се използват в чужбина, може да се изиска да бъде предоставен и превод на служебна бележка, който да послужи пред чуждестранните власти или работодатели. Когато това се изисква от вас, е важно да разберете в какъв формат трябва да бъдат подготвени документите и дали има нужда да бъдат легализирани.

Ако отговорът е “Да”, тогава се нуждаете от превод на служебна бележка и евентуална легализация на документа от консулство или заверена с апостил. Това е важна и отговорна задача, която не всеки е способен да направи сам. В този случай са ви необходими услугите на преводаческа агенция.

Превод и легализация на служебна бележка може да ви потрябва и пред българските власти. Ако сте работили в чужбина и искате трудовият ви стаж да бъде признат у нас, е необходимо да предоставите преведени и легализирани документи пред Български осигурителен институт.

Професионалният превод и легализация на служебна бележка и други лични документи ви гарантира по-нататъшен успех и постигане на вашите цели. Всеки аспект е важен и само точен и висококачествен превод има значение.

Как извършваме превод на служебна бележка

В TBS Tradix извършваме професионален превод и легализация на служебна бележка. При нас са назначени висококвалифицирани заклети преводачи, които имат дълъг стаж и опит в сферата на преводаческите услуги. Те са сертифицирани и одобрени от МВнР на РБ. При нас работят преводачи, които са запознати с всички правни термини и изисквания при превод и легализация на служебна бележка на над 40 езика.

Много от нашите клиенти се обръщат към нас в момент на спешна нужда. Ние се стремим да направим целия процес по превод и легализация на служебна бележка възможно най-бързо и безпроблемно за тях. Нашият екип осигурява обслужване на клиентите чрез точност, бързина и качество. Получавате безплатна консултация по време на процеса и ползвате услугите ни при пълна конфиденциалност.

Нашите преводачи извършват превод и легализация на служебна бележка със старанието, което заслужавате. Те отделят огромно внимание към детайлите и сигурността на всички ваши документи. Всеки превод преминава през щателна проверка за технически грешки, която се извършва от мениджъра на съответния екип и от втори преводач.

Това ви гарантира, че при вашия превод и легализация на служебната бележка няма да бъдат объркани цифри на ЕГН-то, датите, имената да са изписани неправилно или друго. Преведените документи ви изпращаме чрез куриер, за да ги получите сигурно и до удобен за вас адрес.

Какви са изискванията за легализация на служебна бележка

В допълнение към превода на служебна бележка може да бъдете помолени да бъде легализирана. Понякога е необходимо да предоставите само заверен превод, но не и „легализирана“ версия. Като наш клиент ще ви съдействаме за изясняване на конкретните обстоятелства.

Ако е необходима легализация на служебна бележка, в някои случаи това може да бъде направено с апостил. Апостилът е сертификат, който ви позволява да използвате документа си във всички страни, които са подписали Хагската конвенция за апостил от 1961 година. Ако вашият случай е такъв, ние ще извършим цялата процедура по апостилиране вместо вас. За страни, които не са подписали тази конвенция, са необходими допълнителни процедури по легализация.

Какво е необходимо за легализация на служебна бележка?

Изискванията за превод и легализация на служебна бележка с апостил са различни и зависят от институцията, която издава документа.

Когато се издава от работодател, подлежи на нотариална заверка, а след това служебната бележка преминава легализация в Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи.

Когато се издава от РУСО/НОИ, тогава се нарича “препис-извлечение от трудова книжка”. Превод на този вид служебна бележка подлежи на легализация от Централно управление и в Министерство на външните работи.

Поради този факт, винаги обръщаме специално внимание на нашите клиенти, като предварително ги консултираме. Консултацията ни позволява да направим процедурата по превод и легализация на служебна бележка за възможно най-кратък срок и без излишни разходи.