В повечето страни, когато човек умре, се издава смъртен акт. Този документ може да бъде издаден или от общопрактикуващ лекар, медицински специалист, или от държавна агенция. Смъртният акт е официален документ, който декларира датата, местоположението и причината за смъртта на човек. Докато различните страни имат различни процедури по отношение на начина на изготвяне на свидетелство за смърт, документът обикновено се използва за цели, като организиране на погребение или кремация.

Услугите за превод и легализация на смъртен акт са наложителни и важни в ситуации, когато се нуждаете от достъп до обезщетения (като държавна пенсия), заявяване на застраховка живот чрез уреждане на имоти, процес на кандидатстване за повторен брак, доказателство за родителски отношения, правни доказателства, подаване на окончателните данъчни декларации за загиналите лица, закриване на банкови сметки и кредитни карти, прекратяване на договори с доставчици на услуги като мобилни оператори и др.

Въз основа на доклада на медицинския експерт, свидетелството за смърт на дадено лице може също да се използва, за да се определи дали то е убито, или е починало от естествена смърт. Ето защо се препоръчва превод и легализация на смъртен акт от сертифицирани преводачи.

Как извършваме превод на смъртен акт

Това е един от многото важни документи, които държавните агенции изискват. Превеждането на такъв документ може да бъде трудна и емоционална задача за много хора. В TBS Tradix сме съпричастни към скръбта на своите клиентите, затова се стремим да им осигурим лесен процес за превод и легализация на смъртен акт.

Често времето за получаване на преведено и легализирано копие на смъртен акт, предназначено за правни и имиграционни цели, е ограничение. Ние спазваме поставения срок за превод и легализация на смъртен акт. Няма аспект от нашите услуги, за който да не намерим начин да ги предоставим ефективно на нашите клиенти. Точността и надеждността са най-важните качества за нас.

Ето защо в TBS Tradix превод и легализация на смъртен акт се извършва от заклети преводачи, сертифицирани и одобрени от МВнР на РБ. Успехът на агенцията се дължи на нашите специалисти със задълбочени познания и опит във всяка сфера, която обслужваме.

Преводът и легализацията на смъртен акт е високоспециализирана услуга, която изисква подходящо обучение за постигане на професионалното качество, очаквано от клиентите. Ние много добре осъзнаваме рисковете, свързани с използването на необучени преводачи, включително голямата вероятност значението да се промени в превода.

Гордеем се с факта, че при нас работят висококвалифицирани преводачи, които могат да извършат превод на смъртен акт на над 40 езика. Преводът преминава стриктна проверка през екип от служители, които следят за допуснати технически грешки като сгрешено изписване на ЕГН, име, дата и др. Подобна грешка може да забави легализацията или да създаде проблеми в последствие. Ето защо всеки превод на смъртен акт преминава през щателна проверка и одобрение от мениджър на екипа и втори преводач.

Какво е необходимо за легализация на смъртен акт

След превод е необходима процедура за легализиране на смъртния акт, за да се приеме в чужда държава. TBS Tradix предлага легализация с апостил. Този сертификат е достатъчен за използване на документа в държава, подписала Хагската конвенция за апостил от 1961 година. За страни, които не са подписали тази конвенция, се необходими допълнителни процедури по легализация. Това означава, че апостилираните документи ще трябва да бъдат представени в посолството на съответната страна за легализация.

Експертният екип в TBS Tradix може да завърши целия процес по легализация от ваше име. Не е необходимо да посещавате лично държавни или консулски служби. Нашият персонал е добре запознат с процеса на удостоверяване и легализация на смъртен акт. Ние ще се погрижим за подаването и събирането на всички необходими документи.

Какво се изисква от вас за легализация на Смъртен акт?

Трябва да ни предоставите оригиналния смъртен акт с правоъгълен печат на гърба. Чрез този печат съответната община удостоверява подписите, поставени върху документа. За да се сдобиете с този печат, трябва да отидете до Общината по местоживеене и да поискате издаване на смъртен акт, казвайки, че ви е необходим за легализация. Ако не го направите, служителите ще ви го издадат, без да поставят нужния печат на гърба.

След като процесът на превод и легализация на смъртния акт приключи, ние ще ви върнем документите по безопасен начин, чрез куриер. Всички преводачески услуги в TBS Tradix се извършват при пълна конфиденциалност.