Академичната справка е документ, който съдържа информация за постижения на студента, издаден от университет или друго висше учебно заведение. Тя съдържа всички изучавани дисциплини и съответните оценки. Това е официален документ, удостоверяващ образователната степен на лицето, като е подписан и подпечатан от органите на учебно заведение.

Преводът и легализацията на академична справка, като сертификат за степен или диплома, са най-често наложителни в следните случай:

 1. При кандидатстване в чуждестранни университети
  Документите се използват от служителите по приема, за да проверят нивото на квалификация, която вече притежавате. Също така и дали вашите знания ще ви позволят да следвате и да се възползвате максимално от учебната програма, за която кандидатствате. Следователно, когато учите в чужбина, преводът и легализацията на академичната справка могат да бъдат най-добрите ви съюзници.
 2. След като завършите обучението си в чужбина
  Ако сте учили в чужбина и искате да сте сигурни, че вашата квалификация ще бъде призната у дома, най-добрият съвет, който можем да ви дадем, е да направите превод и легализация на академичната си справка.
 3. Ако кандидатствате за работа в чужбина
  Ако кандидатствате за инженерна длъжност в чужда държава, е необходимо да предоставите подробна информация за това, което сте учили, за да покажете, че квалификацията ви отговаря на длъжностната характеристика. Академичната справка ще позволи на работодателя директно да сравни вашата кандидатура с тази на други кандидати.

Как изпълняваме превод и легализация на академична справка

Ние ви предоставяме бързи и точни преводачеки услуги за превод и легализация на академична справка. Доверете се на нас, защото:

 • Преводът и легализацията на академичната справка се извършва от опитни преводачи;
 • Полага се печатът на TBS Tradix, като лицензирана агенция за преводачески услуги върху преведената справка;
 • Получавате оригинала обратно, заедно със завереното копие, придружено от превод на съответния език;
 • Всичко се извършва спрямо законодателството на държавата;
 • Освен нужните заверки, преводът на академичната справка ще има апостил, ако е необходим за легализация в съответната страна.

Превод на академична справка

Преводът и легализацията на академична справка е необходим, когато чуждестранен студент се подготвя да учи в чужбина. Той или тя трябва да предостави различни документи, като дипломата за образователна степен е един от тях. Когато документите не са на целевия език, те трябва да преминат процеси по превод и легализация, каквито ви предлага нашата сертифицирана преводаческа агенция.
Ние, от ТБС Традикс, разполагаме с професионални преводачи, които ще извършат превод и легализация на вашата академична справка.

За целта е необходимо:

 • Оригинал на академичната справка;
 • Документът да има изходящ номер и дата, както и да е посочено къде трябва да послужи, пред коя институция;
 • Трябва да бъде описана системата на оценяване в България;
 • Ако има завършено висше образование, трябва да се приложи ксерокопие на дипломата за него.

Легализация на академична справка

За легализацията на академична справка е необходим нейният оригинал. НАЦИД не приема копия, дори да са нотариално заверени. Необходимо е върху документа да присъстват подписите на декана и ректора на университета. Трябва да присъстват имената на всички преподаватели по съответните дисциплини.

TBS TRadix извършва легализация на академична справка с Апостил. Апостил (Apostille) е заверка на документ, удостоверяваща неговата автентичност.

Ако академичната справка е от няколко страници, между всяка от тях се поставят скрепващи печати на институцията, която я е издала. Книжните печати и апостилът се поставят върху оригинала. След като ни предоставите нужните документи, ние ги изпращаме за легализация в НАЦИД, извършваме превод на съответния език и предаваме за заверка в Консулски отдел на МВнР.