Превод и легализация на удостоверение за граждански брак

Заверен превод на брачно свидетелство е този, който се превежда от преводач, владеещ двата езика, особено целевия език. Преводачът прилага декларация, която доказва, че е превел документа. Грешките са недопустими в такъв вид документация, която е необходима при взаимоотношенията ви с чужди държавни органи или висши органи като съда.

Превод и легализация на удостоверение за граждански брак е наложително при емиграция, когато подавате съответните документи при кандидатстване за гражданство в чужда държава. Освен за гражданство, е възможно този документ да ви бъде поискан при наемане на работа, при отношения с банки, осигурителни институции, нотариуси и други. По-често се налага единствено превод на удостоверението за граждански брак, без да е необходима неговата легализация.

Погрешно би било сами да превеждате свидетелството си, дори отлично да знаете официалния език на държавата. Ето най-важните причини защо:

  • Първо, много държави изискват превода на удостоверението за граждански брак да се извършва от сертифициран преводач.
  • Второ, самостоятелният превод не е толкова лесен, колкото изглежда. Това е умение, което изисква много време и опит за овладяване. Преводачът обръща изключително внимание на точността на превода, за да запази легитимността на брачното свидетелство. Простото заместване с друга дума, която има сходно значение с оригинала, няма да е достатъчно. Преводачът е много внимателен в това отношение.
  • На трето място, няма да спестите много пари, ако превеждате сами. Връщането от страна на правителствените служби ще ви загуби времето и парите, докато всеки път печатате, препечатвате и заверявате документите си.

Ако имате нужда от превод и легализация на удостоверение за брак, свържете се с нас. Ние предлагаме много бързо време за изпълнение и превеждаме брачни свидетелства на над 40 езика.

Какви са изискванията за легализация на удостоверение за граждански брак

Легализацията на удостоверение за граждански брак започва с превод на неговия дубликат, а не на оригиналното свидетелство. Друго изискване е копието на акта да има правоъгълен печат на гърба си от Общината, която го е издала. По този начин се удостоверяват подписите на длъжностни лица върху превода на удостоверението за граждански брак.

Консулски отдел на Министерство на външните работи ще откаже заверката на документа, ако посочените изисквания за легализация не са спазени. Тоест, трябва да си изкарате дубликат на удостоверението за граждански брак от Общината. Задължително предупредете служителите, че ви е необходимо за легализация, за да не направят пропуск и да не поставят съответния печат на гърба на документа.

Как изпълняваме превод на удостоверение за граждански брак

Нашите професионални преводачи са превели успешно хиляди удостоверения за граждански брак. Без значение на кой от над 40-те езика, които поддържаме, се нуждаете от превод на вашето удостоверение за брак, TBS TRadix е най-добрият ви залог за бърз и точен превод.

В TBS Tradix точността винаги е приоритет номер едно. Процесът на превод на
удостоверение за граждански брак включва стриктна проверка на преведената документация. След като преводачите приключат с преобразуването на документите те ги представят на ръководителя на проекта. Веднага след като ръководителят на проекта се увери, че всичко е наред, ви го доставяме.

Ние предлагаме бързина и ефективност на всички наши клиенти, защото разбираме колко спешна може да бъде нуждата от превод на удостоверения за граждански брак.