Устни преводи от ТБС Традикс
Този вид устен превод се осъществява като речта на говорещия и преводната реч се редуват. Преводачът изслушва дадена част, като при нужда си води записки. След това говорещият го изчаква да преведе това, което е казал. Това е успешно решение за туристически групи, официални посещения, в съда и понякога при изнасяне на речи. В зависимост от естеството на събитието, работата може да се извърши от един професионалист. Когато става дума за съдебна зала или изповядване на сделка пред нотариус, ТБС Традикс може да осигури устни преводачи, одобрени от МВнР.
Симултанен е устният превод, който върви заедно с речта на говорещия. Тази дейност задължително се извършва от двама специалисти, които се редуват през определен интервал. Естеството на работа не позволява един-единствен човек да обезпечи дадено събитие. Преводачите се намират в кабини, оборудвани със специализирана техника. За разлика от консекутивния, този вид спестява време, тъй като речта на различните езици върви едновременно. Това е най-доброто решение за събития, при които един език се превежда на няколко други. Също така ние можем да Ви съдействаме за осигуряване на необходимата техника за провеждане на мероприятието.

Шушутаж означава шепнене на ухо”. Това е разпространена практика, която съчетава техники от двата вида, които споменахме по-горе. При нея обаче не се изисква специализирано оборудване. Преводачът стои в непосредствена близост до слушателите, които обикновено са малка група или само един човек. Придружаващият преводач от своя страна присъства на преговори, сделки и други важни срещи. Може да му се наложи да извърши всички дейности, които до момента обсъдихме. Той се ангажира също в зависимост от събитието да преведе определени документи (например: нотариален акт, декларация.
Тази услуга се таксува за време. Цените варират според езиковата двойка, от която се интересувате. Моля, имайте предвид, че симултанен превод задължително се извършва от двама устни преводачи едновременно. Свържете се с нас, за да получите информация относно цени и условия за наемане на професионалисти в областта. ТБС Традикс ще осигури специалисти, които ще се справят безупречно в конкретната тематична област. Нашите преводачи са коректни, авторитетни и представителни. Те притежават огромен опит, придобит чрез множество професионални ангажименти на високо ниво. Освен това те постоянно работят за повишаване на квалификацията си чрез различни обучения, с които да надградят уменията си. Затова сме сигурни, че можем да откликнем на нуждите Ви и да осигурим надеждни услуги за Вашето събитие.