Консекутивният превод е най-популярният вид устен превод. При него преводачът седи до говорещия, слуша и превежда казаното от него едва след като той спре да говори. Това се случва на всеки няколко изречения. Говорещият спира и чака превеждащият да преведе казанато на целевия език на аудиторията, преди да продължи с речта си.

При консекутивния превод лингвистът има възможност да си води бележки, така че не е нужно да запомня всичко казано от оратора, който може да говори без прекъсване, дори в продължение на пет минути. Преводачът използва специална система от бележки, състояща се от символи, представляващи думи – ключове и знаци като: последователност, отрицание, ударение, ангажираност и др. Когато ораторът прекъсне, преводачът възпроизвежда изявлението на целевия език по такъв начин, сякаш го е произнесъл ораторът.

За консекутивен превод лингвистът трябва да се подготви преди събитието. Той се запознава с конкретната терминология, която ораторите ще използват по време на срещата. Важно е клиентът да даде на преводача основна информация за участниците и темите за дискусия, така че услугата устен превод да бъде ефективна.

TBS Tradix може да осигури консекутивен превод за много широк кръг в различни ситуации като: бизнес срещи и преговори; командировки и пътувания; неформални срещи и обществени прояви.

Как изпълняваме консекутивен превод

Услугата за консекутивен превод е приложима за семинари с ограничен брой участници, бизнес срещи и всякакъв вид двуезични срещи. Обикновено аудиторията е по-малка в сравнение с големите конференции, които използват услуги за симултанен превод.

При извършването на консекутивен превод не се използва техническо оборудване като слушалки, аудио конзоли, микрофони и звукоизолирани кабини. Преводачът се нуждае единствено от молив или химикалка и бележник. Често той работи сам.

В TBS Tradix работят лингвисти, които владеят свободно изходния и целевия език (над 40 езика). Освен владеенето на език, те са с богат опит в много сфери. Културните познания, разбирането на нюансите на езика, острата памет, отличното говорене и запаленият слух също са част от уменията на нашите служители.

Освен в запаметяването, консекутивният преводач е добър във воденето на бележки. Начинът, по който той води бележки, е резултатът от богата практика, обучение и по-ранния му опит.

Преводачът поддържа визуален контакт с говорещия, вместо да се фокусира върху воденето на бележки. Бележките са прости, само с основната информация, така че да бъдат по-лесни за четене. В тях се записват по-трудни за запомняне неща, като имена, номера и дати.

Какви са предимствата на консекутивния превод

Всеки тип услуги за устен превод е важен, тъй като дава възможност на говорещите различни езици да се разбират. Този вид преводаческа услуга е по-лична, тъй като консекутивният преводач обикновено седи до говорещия. Всяка форма има свои предимства, недостатъци и отговаря на различни нужди.

Консекутивният превод има множество предимства, като:

 • Начинът на превеждане е по-емоционален и въздействащ. Консекутивният преводач има повече време да се подготви за нюансите на езика и да подбере внимателно думите.
 • Услугата не се нуждае от аудио, електронно и техническо оборудване, както и от шумоизолирани кабинки.
 • Качеството на превода е по-добро, тъй като превеждащият има повече време за подготовка, което помага при избора на тона на съобщението и правилните думи на целевия език.
 • Вниманието на публиката се увеличава, тъй като те могат да разберат посланието по-добре, както и да видят и чуят тона на гласа на говорещия и езика на тялото на говорещия и преводача.
 • Публиката, която може да разбере някои от думите на оригиналния език, може да оцени по-добре превода.

При какви ситуации е подходящ консекутивният превод

Симултанният превод е подходящ за големи семинари и конференции, като международните срещи в ООН. При индивидуални дискусии и малки срещи е по-ефективно да се използва устен консекутивен превод. Той е приложим за различни неформални и официални дискусии.

Можете да го използвате за:

 • Работни срещи с многоезичен персонал;
 • Лични интервюта за преса и медии;
 • Бизнес срещи;
 • Конференции между учители и родители;
 • Срещи между адвокати и клиенти;
 • Съдебни показания;
 • Медицински интервюта и консултации;
 • Брифинги за пресата и конференции;
 • Екскурзии и пътувания.

За разлика от огромните семинари и конференции, където обстановката е по-формална, дискусията чрез консекутивен превод е подобна на нормален разговор. Всеки участник има време да говори, като прави пауза само за да позволи на преводача да преведе разговора на друг език.

Жизненоважно е превеждашият да притежава подходящ опит, за да предаде думите правилно. Например, за медицински превод, преводачът трябва да има предишен опит в областта на медицината. Те трябва да знаят и разбират специфичната терминология и да превеждат думите по начин, който слушателят може лесно да разбере.