Устният симултанен превод започва почти по същото време, когато ораторът започва да предава посланието на аудиторията на конференция или среща, на която присъстват многоезични участници. Обикновено броят на устните преводачи в голяма конференция зависи от броя на уникалните езици, които участниците говорят.

Всеки вид устен превод е взискателен, но симултанният е на първо място в списъка. Освен свободното владеене на езиковата двойка, преводачът трябва да мисли бързо, да има остър слух, познания по предмета и богат езиков речник. Познаването на нюансите на целевата култура също е жизненоважно, за да му помогне да адаптира стила си на комуникация към получателите.

Симултанният превод се нуждае от звукоизолирана кабина. Използвайки слушалки, преводачът получава входящото съобщение на изходния език и използва микрофон, за да го преведе на целевия език, така че участниците да могат да го чуят в своите слушалки. Задачата изисква толкова много от преводача, поради което те обикновено работят в тандем по двойки.

Освен това те не използват справочник или речник, докато си вършат работата. Превеждащите слушат говорителя и започват да превеждат със закъснение само от няколко секунди.

Симултанният превод винаги е в реално време. Преводачът слуша това, което се говори, перифразира го, като същевременно запазва първоначалното значение на съобщението, и го превежда на необходимия език.

Как извършваме симултанен превод

Този вид устен превод е взискателен и затова TBS Tradix осигурява преводачи, които имат устойчивост на стрес, висока концентрация и отлична дикция. Ние може да осигурим симултанен превод за вашите конференции, медийни изявления, съдебни заседания и др. При нас работят висококвалифицирани професионалисти, които могат да предложат симултанен превод на повече от 40 езика.

Агенцията ни може да осигури необходимото техническо аудио оборудване или да препоръча услугите на фирма, с която обикновено работят по време на конференции. Така или иначе, ние ще се уверим, че техническите изисквания за симултанен превод са изпълнени.

Симултанните преводачи се настаняват в шумоизолирани кабини, за да не се разсейват от заобикалящите ги шумове и техните колеги. Всеки преводачески екип се намира в собствена кабина, която побира двама до трима души и има маса, която служи като работна зона. Кабините са така разположени, че да осигуряват пряка видимост към ораторите.

Кабините са с прозрачни прозорци отстрани и отпред, осигурявайки ясна видимост. Те стоят близо до сцената или подиума. Така преводачите ясно виждат мониторите или прожекционния екран, за да четат презентациите. Всеки преводачески екип разполага с монитор в случаите, когато това не е изпълнено. Кабините са по-високи с поне един метър, за да могат преводачите да наблюдават цялата обстановка.

Какви са предимствата на симултанния превод

Симултанният превод улеснява устната комуникация. Процесът помага на делегатите на конференцията да общуват помежду си на своя език и лесно да следят какво казват различните оратори веднага и в реално време.

Ето какви са предимствата от това:

  • Комуникацията е по-ефективна. По време на конференция всички делегати могат да предадат своите съобщения на техния език и да слушат съобщенията на другите участници на езика, на който говорят. Едновременният превод преодолява комуникационната пропаст.
  • Основният смисъл на казаното се запазва, докато се превежда в реално време. Преводачите не превеждат казаното дословно дума по дума, а го перифразират, поради което те трябва да бъдат експерти по темата.
  • Спестява време. Вместо да се превеждат речи на различни езици, което може да отнеме време, симултанният превод доставя казаното едновременно на няколко езика, което помага на участниците да схванат мислите и да разберат идеите на говорещия веднага.
  • Точност. Симултанните преводачи имат зад гърба си дългогодишен опит. Те са експерти, така че притежават подходящите основни познания по темата на конференцията. Предаването на съобщението на целевия език става почти едновременно.

При какви ситуации е подходящ симултанен превод

Симултанният превод обикновено се предлага в два вида – шушотаж и отдалечен.

При шушотажа преводачът стои или седи непосредствено до делегатите. Той превежда казанато шепнейки в ухото на делегатите. Шушотажът се използва, когато на събранието има само няколко делегати и те седят или стоят плътно един до друг. Често шушотаж се използва в малки групи или двустранни срещи, където участниците говорят на различен език.

При шушотаж могат да използват и слушалки за яснота на звука. В този случай се използва преносимо оборудване за симултанен превод, като преносими предаватели с микрофон и приемници със слушалки. Подходящ е за случаи, в които участниците трябва да се придвижват, като например по време на туристически обиколки.

Отдалеченият симултанен превод е най-удачен за големи конференции, тъй като има много участници. Следователно преводачите се намират в отдалечена, шумоизолирана кабина и превеждат казаното. Техният превод може да се слуша от няколко души едновременно чрез слушалки.