Включването Ви в екипа на ТБС Традикс може да Ви донесе основно работно място или допълнителни доходи. А ако кандидатствате за автор в нашия блог, Вашите текстове могат да достигнат до читателите ни. Вашите знания и умения са важни за нас. Моля попълнете формуляра възможно най-изчерпателно. Предоставяйки ни повече информация за себе си, ни помагате по-точно да определим възможностите Ви и реалните ви шансове за получаване на място сред нас.

ТИП ЗАЕТОСТ

ТИП ЗАЕТОСТ И ДЕЙНОСТИЛИЧНИ ДАННИ

ЛИЧНИ ДАННИ
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ


ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

* Образование


Изтриване

Добави още

Други квалификации/сертификати

Изтриване

Добави още

ЕЗИЦИ

ЕЗИЦИ


Други езици


Изтриване

Добави още


(попълва при кандидатстване за преводи, редакция, корекция.)

Умения за работа с


Приблизителен капацитет

(попълва при кандидатстване за преводи, редакция, корекция.)ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ


Изтриване

Добави още

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Предпочитан начин на плащане

Желано възнаграждениеДанъчна идентификация

Друга информация


ФАЙЛОВЕ

КАЧВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ

ИЗПРАЩАНЕ


9+7 =

Декларирам, че посочената от мен по-горе информация е точна и отговаря на истината. Декларирам, че ще нося отговорност за всяка невярна информация, предоставена на ТБС ТРАДИКС, в случай на претенции срещу ТБС ТРАДИКС в резултат на извършената от мен работа.