Превод, легализация и защита на лични данни /GDPR/

Извършването на преводи е процес, който е пряко обвързан с личните данни на всеки един възложител. Именно поради тази основна причина, детайлно обръщаме внимание на настъпващите промени. Работим по това да подсигурим спокойствие и процесите да бъдат извършвани съобразно Закона за защита на личните данни /GDPR/.

Ние, от Агенция за превод и легализация ТБС Традикс, разположена в центъра на София и предлагаща превод на над 80 езика, подготвяме всичко необходимо, за да защитим Вас и Вашите лични данни.

Общ регламент за защита на лични данни ( GDPR от General Data Protection Regulation)

През 21 век данните се превръщат в един от най-ценните активи на бизнеса. Дигитализацията с годините доведе до превръщането им във валута, което от своя страна наложи да бъде въведен ефективен механизъм за регулиране на процесите по тяхната обработка, трансфер, защита. Именно в отговор на тази необходимост се появи и задължителният регламент GDPR /GENERAL DATA PROTECTION OFFICER/. Регламентът ще се прилага ефективно след 25.05.2018 год., като времето до тогава е за да имплементираме поставените изисквания. Същият покрива различни аспекти на боравенето с лични данни от страна на всички организации, които оперират с лични данни на граждани на ЕС.

Цел на регламента

Целта на Регламента е да улесни свободното движение на потоци от лични данни на ЕС и извън него, свързано с международна търговия и сътрудничество. Същевременно трябва да се осигурят и адекватните механизми за защита от нарушаване неприкосновеността на личните данни при използване на автоматизирани и други средства за обработката им.

Регламентът за разлика от старата директива има екстериториално действие. Той се прилага не само за компании, установени в Европа, но и към такива, които обработват лични данни на европейски граждани. Компании от трети страни, например САЩ, чиито дейности са насочени кум граждани на ЕС и които във връзка с тази дейност обработват техни лични данни ще са задължени лица по Регламента.

ТБС Традикс и новите изисквания по GDPR?

Спазването на основния регламент ОРЗД и изпълняването на поетапните стъпки ще доведе до още по-висока сигурност от 25.05.2018 при извършването на преводи и легализация на всички чужди езици, за всички страни по света.

Как става това?

Архивиране и/или унищожаване на хартиени носители на личните данни.

В случай че ни посетите на място, Агенция за превод и легализация ТБС Традикс, гр. София, бул. „Васил Левски“ 28А, още при възлагане на поръчката получавате хартиен носител, чието архивиране е задължително и съобразено с новите мерки за сигурност и е с продължителност до изпълнението на целта.

Всякакъв тип носител на лични данни предстои да бъде архивиран и/или унищожен в рамките на определен период от време, включително и електронния носител.

Съхранението на лични данни на клиенти, служители и др. се извършва само до изпълнението на крайната цел, за която са били събрани или в период най-много от 1 година след това с тяхно съгласие.

Защита с пароли и криптиране на информация на файловите сървъри на дружеството.

Защитата по този начин освобождава дигиталния свят на извършваната от нас дейност от всякакви рискове със злоупотреба чрез лични данни.

Повече информация относно нововъведенията във връзка с GDPR и отношението ни към тях очаквайте съвсем скоро.

Тук може да се запознаете с услугите на преводаческа агенция ТБС Традикс:

 

Защита на лични данни при извършване на превод и легализация Ралица Цингова